Frekans inverterleri nasıl çalışır?

 3 fazlı asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya her koşulda aynı hızda dönmesi için frekans çevirici veya evirici kullanılması gerekir.

Asenkron motorun hız kontrolünün frekans çevirici ile gerçeklestirilmesinin bazı avantajları vardır. Büyük güçlü motorlar yüksek enerji harcayacaktır.
İşte bu tür yüksek enerji sarfiyatını önlemek ve motorların her koşulda istenilen devirde dönmesini saglamak için degişik frekanslar üreterek
motoru yormadan istenilen sabit hızda çalıstıran frekans çevirici üretilmistir.

Eviricinin DC gerilimi ya üç fazdan veya tek fazdan elde edilebilir. DC gerilim tek fazdan elde edilerek üç faz bulunmayan yerlerde bile tek fazlı
AC gerilimden 3 faz elde edilir ve bu üç faz ile üç fazlı asenkron motorlar çalıştırılabilir.
Motorun milinden alınacak bir geri besleme sinyali ile motorun miline bağlanan yük değişimleriyle orantılı olarak motorun besleme gerilimini ve
frekans degerini değistirerek motorun istenilen sabit devirde dönmesi sağlanabilir.
   Üç fazlı asenkron motorlar endüstriyel ve otomasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu motorların diğer motorlara göre daha az
bakım gerektirmesi, devir sayılarının yük değişimlerinden daha az etkilenmesi, fiyatlarının ucuz olması gibi üstünlüklerinden dolayı kullanım alanları
daha geniştir. Asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya tüm yük sartlarında aynı hızda dönmesi istenebilmektedir. Bu amaçla frekans çevirici
(converter) veya evirici (inverter) kullanılması gerekir. Düzgün moment üretmek, harmonikleri azaltmak ve motorun verimini artırmak için değişik
çevirici uygulamaları yapılmıştır.

Asenkron motorların yüklendikçe devir sayılarındaki değişim bazı uygulamalarda sorun oluşturabilir.
Bu tür dalgalanmaları ortadan kaldırmak için genel olarak, miline baglanan yük miktarı arttıkça motorun döndürme momenti de arttırılarak,
miline baglanan yük miktarı azaldıkça döndürme momenti azaltılarak devir sayısını sabit tutmak mümkündür. Bu moment artış veya azalışı asenkron
motor sargılarına uygulanan sinyalin genlik/frekans (V/f) oranının sabit tutulması ile sağlanırken motor sargılarından geçen akımın degeri de sabit
tutulmuş olur. Böylece motor sargılarının dayanabilecegi maksimum akım degerinin üstüne çıkılmamış olur. Motor sargılarına uygulanan gerilimin
frekansı (V/f oranı bozulmadan) yükseltilip azaltılarak hız ayarı yapılır.
   Yapılan bu çalışmada üç fazlı asenkron motorun hız ayarı için genlik/frekans oranını sabit tutmak şartıyla, altı adımlı evirici devresi gerçeklestirilmistir.
Bu evirici tasarımında önce 220V alternatif gerilim dogrultularak 314V DC elde edilir. Elde edilen bu 314V DC gerilimden elektronik anahtarlama elemanları (mosfetler) kullanılarak birbirinden 120’şer derece faz farklı 0-220V arasında RMS ve 0-50Hz arasında ayarlanabilen frekans değerine sahip
3 fazlı degişken bir sinyal üretilir. Üretilen bu sinyalin en önemli özelligi genlik ve frekans değerlerinin istenen değerlere ayarlanabilmesidir.

Performans Özellikleri

  • Gelişmiş dinamik yanıtlama karakteristiği ve motor kontrolü için Akı Akım Kontrolü
  • Devre kesme rölesi bulunmayan mekanizmalarla birlikte kullanım için
    Hızlı Akım Sınırlandırması
  • Yapısında bulunan DC enjeksiyon freni
  • Frenleme performansını arttıran Bileşik Frenleme
  • Programlanabilen düzeltme fonksiyonlu hızlandırma/yavaşlatma süreleri
  • Orantılı, bütünleşik (PI) kontrol devresi fonksiyonunu kullanan kapalı devre kontrolü